Dessa personuppgifter samlar vi in från dig

När du är i kontakt med oss samla vi in uppgifter om dig. Det är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt köphistorik. Även IP-adress samlas in och adress från folkbokföringen som du själv fyllt i på vår webbplats.

Så länge sparas dina personuppgifter

Personuppgifterna sparas för de ändamål de samlades in för så länge det krävs enligt lagar och andra regler.

De uppgifter som skapas när du skapar en profil hos oss sparas till dess att du begär att bli borttagen eller inte varit aktiv på tre år.

Köp och reklamationer sparas då vi är skyldiga att följa krav enligt lag.

Marknadsföring sparas så länge du inte begär att inte få del av marknadsföringsmaterial.

Uppgifter för förhindrande av brott (t.ex bedrägeri) sparas så länge vi behöver för att rapportera eller förebygga brott.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information samt en kopia av dina personuppgifter. Om du har ett kundkonto hos oss kan du under "Mina personuppgifter" ladda ner de personuppgifter som du lämnat på vår webbplats som PDF eller CSV.

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter tas bort eller rättas.

Du har rätt att att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål som de samlas in för.
  • Du har dragit tillbaks ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns ingen annan rättslig grund för behandling.
  • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsningar av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas i följande fall:

  • Du bestrider uppgifternas korrekthet, under en viss tid som också ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas
  • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar de personuppgifter som finns om dig kan du kontakta oss på info@siggecykel.se eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Information som samlas in med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatsen inte att fungera. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Tidigare information kan också raderas via webbläsaren du använder. Vi använder också tjänster från tredje part som i vissa fall använder cookies.

Vi samarbetar med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: Facebook, Instagram och Google.

Produkt tillagd i jämförelse

Denna sidan använder sig av cookies för statistik och en förbättrad kundupplevelse.

Genom fortsatt användning av sidan godkänner du villkoren och tar del av allt vi har att erbjuda.